EVRAK-ARŞİV BİRİMİ
 
         Birimimiz, genel olarak Üniversite de meydana gelen tüm iç ve dış yazışmaların kaydının tutularak, ilgili yerlere iletilmesini sağlama, ayrıca üniversite dışına gönderilecek tüm evrakın kayıtlarının tutularak postalama işlemin gerçekleşmesini sağlama görevlerini yürütür.
 
 
 
Bunların dışında aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır;
  • Resmi yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesinin sağlanması
  • Günlük iş akışının düzenli olarak çalışması
  • Günlük ve süreli evrakın titizlikle takip edilmesi
  • Üniversite içerisinde yapılan yazışmaların ilgili yerlere gönderilmesi
  • Acele ve günlük evrakta postalama günü beklenmeksizin postalama işleminin yapılması
  • Evrağın, evrak dağıtıcı kişi aracılığıyla ilgili birime elden zimmet karşılığı teslim edilmesi
              Genel Sekreterliğe bağlı Evrak Arşiv Birimimiz, 1 evrak-arşiv şefi ve 2 memur ile hizmet vermektedir.