İletişim

 

Adı Soyadı Görev Ünvan Görev Yeri Tel E-mail
Şengül AKTAŞ Şef Evr.-Arş.Şefi  Evrak-Arşiv Birimi 288 e-mail
Konca ÇÖRDÜK   Memur Evrak-Arşiv Birimi 288 e-mail
Cahid ERCAN   Memur Evrak-Arşiv Birimi 211